ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა ნიკოლოზისა, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ნაცრისფერი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
H. 178,5,W. 101,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
11,7 27,5
ზომა
H. 27,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2-11,7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
მდივან-მწიგნობრული მხედრული შერეული ნუსხურით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 0,5-2,5 2-11,7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტე)ე შ(ეიწყალ)ე ნიკოლ(ო)ზ

დიპლომატიური

ქეშენიკოლზ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა დაზიანებულია. წარწერის ბოლო გრაფემა "ზ" ქვის დაზიანებულ ნაწილშია მოთავსებული და ფრაგმენტულად იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა გარდამავალი მხედრული დამწერლობითაა შესრულებული. ამის გათვალისწინებით, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო