ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია,სავედრებელი წარწერა უცნობი პირისა, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
9 11,3
ზომა
H. 11,3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,4-8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია გარდამავალო მხედრულით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია მარცხნიდან მარჯვნივ დახრილი სწორი განივი ხაზი. 0,5-2 0,4-8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე ღ(მერთ)ო

დიპლომატიური

ႵႤ ႶႭ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერა შესრულებულია გარდამავალი მხედრული დამწერლობით. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,56-58 2019 თამაზ გოგოლაძე,ირაკლი გელაშვილი,ნინო ხარშილაძე,ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი,259-260 2016-2017 თამაზ გოგოლაძე,ირაკლი გელაშვილი,ნინო ხარშილაძე,ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი,150-151 2014

ფოტო