ფოთოლეთის ეკლესიის კანკელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
H. ,W. ,
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული დამწერლობით შესრულებული სხვადასხვა შინაარსის წარწერები.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარერა შესრულებულია ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული დამწერლობით შესრულებული სხვადასხვა შინაარსის წარწერები.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:1939 წელს ფოთოლეთის ეკლესიის შენობაში სიძველეთა კომიტეტის მიერ ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ რუსუდან მეფისაშვილი და ზაქრო მაისურაძე. ამ დროს გამოვლინდა ტაძარში X საუკუნის კანკელი

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,62-632019

ფოტო