სავედრებელი წარწერა დამიანე ბედიელისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7,5 4
ზომა
H. 4,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,2-1,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხური დამწერლობით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანები არ ახლავს; წარწერის ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია ორივე მხრიდან დაკუთხული განივი ხაზი. ტექსტის ბოლოს დასმულია წვერით მარჯვნივ მიმართული ისრისებური ნიშანი. 0,2-0,3 0,2-1,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ხატო ღ(მრ)თ(ა)ებისაო
შ(ეიწყალ)ე დ(ა)მ(ია)ნე ბ(ე)დ(ი)ელი

დიპლომატიური

ႾႠႲႭ ႶႧႤႡႨႱႠႭ
ႸႤ ႣႫႬႤ ႡႣႤႪႨ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტის ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,63-642019 გიორგი გაგოშიძე , 1341987

ფოტო