სავედრებელი წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
3 3,3
ზომა
H. 3,3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,3-3,3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხური დამწერლობით. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმების ნიშანები არ ახლავს. 0,5-0,7 0,3-3,3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტე) ხატო ღ(მრ)თ(ა)ებისაო

დიპლომატიური

Ⴕ ႾႠႲႭ ႶႧႤႡႨႱႠႭ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტის ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური დამწერლობით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,64-652019

ფოტო