ქართული ანბანი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
4,5 7
ზომა
H. 7,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,3-3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია მდივან-მწიგნობრული მხედრული შერეული ასომთვრულითა და ნუსხური დამწერლობით. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმების ნიშანები არ ახლავს. 0,3-0,8 0,3-3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

აბგდევ
კლმ [.. ? ..]

დიპლომატიური

ႠႡႢႣႤႥ
ႩႪႫ [.. ? ..]

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. წარწერის ზოგიერთი გრაფემა ქვის ზედაპირის გადაცვეთის გამო ცუდად განირჩევა

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია მდივან-მწიგნიბრული მხედრული დამწერლობით ასომთვრული და ნუსხური ასო-ნიშნების შერევით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,65-662019 გიორგი გაგოშიძე , 1341987

ფოტო