სავედრებელი წარწერა ბასილისა კახისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
3,8 10
ზომა
H. 10,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,1-1,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური ხელით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს; წარწერის ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი განივი და მარცხნიდან მარჯვნივ ზევით მიმართული სწორი ხაზი. 0,3-0,3 0,1-1,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტე) ხატო ღ(მრ)თჲ(ა)
ებისაო შ(ეიწყალ)ე ბასილი
კახი [.. ? ..]

დიპლომატიური

Ⴕ ႾႠႲႭ ႶႧჂ
ႤႡႨႱႠႭ ႸႤ ႡႠႱႨႪႨ
ႩႠႾႨ [.. ? ..]

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტის ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,68-692019 გიორგი გაგოშიძე , 1341987

ფოტო