სავედრებელი წარწერა კვირიკესი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აღსავლის კარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ფოთოლეთის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა კვირიკესი ფოთოლეთის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა კვირიკესი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
1,5 3
ზომა
H. 3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,4-0,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხურით, ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს. 1-0,2 0,4-0,2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე კჳრიკ()ე

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႩჃႰႨႩႤ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    გიორგი გაგოშიძე,1342020

ფოტო