სავედრებელი წარწერის ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აღსავლის კარის სამხრეთი წირთხლის გასწვრივ,მარჯვენა კანკელზე გამოქნადაკებული ფრინველის ქვემოთ
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ფოთოლეთის ეკლესია, სავედრებელი წარწერის ფრაგმენტი ფოთოლეთის ეკლესია, სავედრებელი წარწერის ფრაგმენტი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
2,5 5,2
ზომა
H. 5,2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,1-0,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხურით, ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს. 2,5-0,3 0,1-0,2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. ქვის ამოტეხვის გამო წარწერის შუა ნაწილში ამოკაწრული გრაფემები აღარ იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. აქედან გამომდინარე, მას XI საუკუნით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    გიორგი გაგოშიძე,ხატი მოვიდა2020

ფოტო