სავედრებელი წარწერა ხარებასი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ღია ნაცრიფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა, ვარდევანის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა, ვარდევანის ეკლესია
ზომა
H. 40,W. 37,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7 19
ზომა
H. 19,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3-2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით, განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს, ქარაგმად გამოყენებული სწორი განივი ხაზი. 5,5-4 3-2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ხა(რ)ებაჲ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႾႠႤႡႠჂ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. წარწერა ბოლონაკლულია, თუმცა გადარჩენილი წარწერის ტექსტი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია ასომთავრული დამწერლობით. წარწერის გრაფემების მოხაზულობიდან გამომდინარე, მას ფართო ქრონოლოგიური ჩარჩოთი X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    წარწერა გამოცემული არ არის,2020

ფოტო