სავედრებელი წარწერა მიქაელისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ნაცრისფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, სავედრებელი წარწერა მიქაელისა გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, სავედრებელი წარწერა მიქაელისა
ზომა
H. 21,5,W. 14,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,4 2,8
ზომა
H. 2,8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით და შერეული ნუსხურით, განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს,ქარაგმად გამოყენებულია მოკლე განივი ხაზი. 2,5 3,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე მი(ქ)აელ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႫႨႠႤႪ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის, თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია ასომთავრული დამწერლობით შერეული ნუსხურით. წარწერის გრაფემების მოხაზულობიდან გამომდინარე, მას ფართო ქრონოლოგიური ჩარჩოთი X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    წარწერა გამოცემული არ არის,2020

ფოტო