სავედრებელი წარწერა კჳრიკესი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
თეთრი საღებავით შეთეთრებული სატრაპეზო ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, წარწერა კჳრიკესი გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, წარწერა კჳრიკესი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,5-4,5 3,5-2,5
ზომა
H. 3,5-2,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხურით, განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს,ქარაგმად გამოყენებულია მოკლე განივი ხაზი. 3 1,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის, თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება, თუმცა სატრაპეზო ქვა გადაღებილია თეთრი ფერის საღებავით. მიუხედავად ამისა, წარწერა გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია ნუსხური დამწერლობით. წარწერის გრაფემების მოხაზულობიდან გამომდინარე, მას ფართო ქრონოლოგიური ჩარჩოთი X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    წარწერა გამოცემული არ არის2020

ფოტო