შოთა და იაის ფრესკული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა, ქვაბისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია, შოთა და იაის ფრესკული წარწერა ბორჯომის ხეობა, ქვაბისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია, შოთა და იაის ფრესკული წარწერა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7-25 7-2,2
ზომა
H. 7-2,2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით, განკვეთილობის და ქარაგმის ნიშნები არ აქვს. 3,5 1,9
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XII-XIIIს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. კლიმატური პირობების გამო წარწერა გადარეცხილია და აღარ იკითხება წარწერის დასწყისი ნაწილი. წარწერის დარჩენილი ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:ვიზიარებთ წარწერის გიორგი ჩუბინაშვილის მიერ შემოთავაზებულ დათარიღებას და მის მსგავსად, წარწერის ქრონოლოგიას XII-XIII საუკუნეებით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

    ნიკო ბერძენიშვილი1964,227-2292020 გიორგი ჩუბინაშვილი1948,3982020 ალექსანდრე მიქავა1960,2020 სარგის ცაიშვილი1985,438-4422020 ნოდარ შოშიაშვილი1966, 70-712020 ამბერკი გაჩეჩილაძე1977,2020 გიორგი ზედგინიძე1980,2020 ზურაბ ჭუმბურიძე1980,2020 შოთა ძიძიგური, ალექსანდრე ბარამიძე, ელენე მეტრეველი19802020 პროკოფი რატიანი1981,2020 ევგენი ბართაია1981, 87-912020

ფოტო