შოთა და იაის ფრესკული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა, ქვაბისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია, შოთა და იაის ფრესკული წარწერა ბორჯომის ხეობა, ქვაბისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია, შოთა და იაის ფრესკული წარწერა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7-25 7-2,2
ზომა
H. 7-2,2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით, განკვეთილობის და ქარაგმის ნიშნები არ აქვს. 3,5 1,9
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XII-XIIIს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. კლიმატური პირობების გამო წარწერა გადარეცხილია და აღარ იკითხება წარწერის დასწყისი ნაწილი. წარწერის დარჩენილი ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:ვიზიარებთ წარწერის გიორგი ჩუბინაშვილის მიერ შემოთავაზებულ დათარიღებას და მის მსგავსად, წარწერის ქრონოლოგიას XII-XIII საუკუნეებით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო