წარწერის ფრაგმენტი შალვა ერისთავთ-ერისთავისა, მეჭურჭლეთუხუცესისა, მანდატურთუხუცესისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ნაცრისფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
წარწერის ფრაგმენტი შალვა ერისთავთ-ერისთავისა, მეჭურჭლეთუხუცესისა, მანდატურთუხუცესისაგუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) წმიდა ბარბარეს ეკლესია წარწერის ფრაგმენტი შალვა ერისთავთ-ერისთავისა, მეჭურჭლეთუხუცესისა, მანდატურთუხუცესისა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5.6 22
ზომა
H. 22,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5X6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულით არის შესრულებული. წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; წარწერაში ქარაგმა გამოყენებული არ არის. 5.6X3.5 5X6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია, იკითხება მხოლოდ სახელი "შალვას" გრაფემები.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,91-921987 დევი ბერძენიშვილი, არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",461987

ფოტო