ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საფლავის ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
66 135
ზომა
H. 135,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0.3X0.2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა არის შესრულებულია მხედრული ასოებით. წარწერის განკვეთილობის ნიშნებად ნახმარია წერტილი ან ორწერტილი თითქმის ყოველი სიტყვის შემდგომ; წარწერის ქარაგმად გამოყენებულია მოკლე კლაკნილი ხაზი. 7X3.3 0.3X0.2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
1755 წელი
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ეს(ე) თევდორას(ი) ჯალა(ბ)ნი მიცვალებულთაეთ(ვ)ის წაიკ(ი)თხოს უ(თ)ხარით ქ(ორონი)კ(ონ)ს

დიპლომატიური

ႤႱ ႧႤႥႣႭႰႠႱ ႿႠႪႠႬႨ ႫႨႺႥႠႪႤႡႳႪႧႠႤႧႨႱ ႼႠႨႩႧႾႭႱ ႳႾႠႰႨႧ ႵႩႱ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. კლიმატური პირობების გამო წარწერიანი ქვა გადარეცხილია და ცალკეული გრაფემები ცუდად განირჩევა. გარდა ამისა, წარწერის პირველი სტრიქონის ბოლო სიტყვა ამოტეხილია და ძლივს განირჩევა ამოტეხილი ასო-ნიშნების კონტურები.

ამჟამად საფლავის ქვა ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ეზოში ინახება.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,109-1101987

ფოტო