ბორჯომის ხეობა. ყვიბისის წმიდა გიორგის ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ყავისფერი მარმარილოს ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ყვიბისის წმიდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ყვიბისის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
60 171.5
ზომა
H. 171.5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0.2X0.2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა არის შესრულებულია მხედრული ასოებით. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია ქუდის ფორმის ფიგურა; წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; წარწერის თავზე გამოსახულია გვირგვინი, სადაც ჩახატულია ქაიხოსრო ავალისშვილის გრაფიკული გამოსახულება; წარწერას დასაწყისში უზის წრეში ჩასმული ჯვარი. 2.2X0.5 0.2X0.2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
1851 წლის 1 მაისი
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

სიკვდილმა(ნ) მახვილ(ა)თ თ(ავა)დი (ა)ს(უ)ლსა ჩემთ(ვის) მიმ(ა)ბარე

დიპლომატიური

ႱႨႩႥႣႨႪႫႠ ႫႠႾႥႨႪႧ ႧႣႨ ႱႪႱႠ ႹႤႫႧ ႫႨႫႡႠႰႤ

თარგმანი

კომენტარი

მარმარილოს ქვა ადგილ-ადგილ ამოტეხილია. ამის გამო, წარწერის გრაფემათა გარკვეული ნაწილი საერთოდ არ განირჩევა, ხოლო ნაწილი კი ფრაგმენტულად იკითხება.

ამჟამად საფლავის ქვის ეპიტაფია დევს ეკლესიის ეზოში

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,111-1131987 თამაზ გოგოლაძე,ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიუ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი,342014

ფოტო