გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) ღმრთისმშობლის ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მარმარილოს ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) ღმრთისმშობლის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) ღმრთისმშობლის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა არის შესრულებულია მხედრული ასოებით. ქარაგმის ნიშანი არ მოიპოვება.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XVIII-XIX AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ავალიშვ(ილ)ი

დიპლომატიური

ႠႥႠႪႨႸႥႨ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერის წინა გამომცემლის მიხედვით მოყვანილი საფლავის ქვის წარწერა თავბოლონაკლულია. შემორჩენილია მხოლოდ ადგილობრივი თავადის ზაზა ავალიშვილის სახელი. აღსაღნიშნავია, რომ XIX საუკუნის 40-იან წლებშიც კი ეპიტაფიის გადარჩენილ ნაწილში გვარი ავალიშვილი დაზიანებული სახით იკითხებოდა.

გასათვალიწინებელია,წარწერის მასალად მარმარილოს გამოყენება, რომელსაც უფრო ხშირად XVIII-XIX საუკუნის საფლავების დამზადებისას მიმართავდნენ, წარწერის ქრონოლოგიას ამავე პერიოდით – XVIII-XIX საუკუნეებით განსაზღვრავენ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,114-1151987

ფოტო