ჭყონდიდის კალატოზ მიქაელ ოპიზარის წარწერა, [996 წ.]

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჭყონდიდი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
996
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე მ(ი)ქ(აე)ლ გ(ა)ლ(ა)ტ(ო)ზი ოპ(ი)ზ(ა)რი

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႫႵႪ ႢႪႲႦႨ ႭႮႦႰႨ

თარგმანი

კომენტარი

ვ. სილოგავა: სანათლავის საამშენებლო წარწერა ერთად დაიღუპა XIXს-ის შუა ხანებში (1850 წ.) ტაძრის შეკეთების და მისი ფასადების ხელახალი, ზოგიერთ ადგილას ნაწილობრივი, მოპირკეთების დროს.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა , 52

ფოტო