ჭყონდიდის წარწერა მაცხოვრის გამოსახულების გარშემო

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჭყონდიდი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ჭყონდიდი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე
მე ვ-
ყო
ც(ა)დ
5ჴე-
ლი
ჩ(ე)მი
ვფუ-
ცო
10მ(ა)რჯ
(უე)ნესა
ჩ(ე)მსა
და ვ-
თქ(უ)ა
15ცხ(ოვე)ლ
ვა-
რ მე
უკ(უნისამდ)ე

დიპლომატიური

ႨႳ ႵႤ
ႫႤ Ⴅ
ႷႭ
ႺႣ
5ჄႤ
ႪႨ
ႹႫႨ
ႥႴႳ
ႺႭ
10ႫႰႿ
ႬႤႱႠ
ႹႫႱႠ
ႣႠ Ⴅ
ႧႵႠ
15ႺႾႪ
ႥႠ
Ⴐ ႫႤ
ႳႩႤ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა , 53-54

ფოტო