ჭყონდიდის წარწერა მაცხოვრის გამოსახულების გარშემო

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჭყონდიდი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ჭყონდიდი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე
მე ვ-
ყო
ც(ა)დ
5ჴე-
ლი
ჩ(ე)მი
ვფუ-
ცო
10მ(ა)რჯ
(უე)ნესა
ჩ(ე)მსა
და ვ-
თქ(უ)ა
15ცხ(ოვე)ლ
ვა-
რ მე
უკ(უნისამდ)ე

დიპლომატიური

იუქე
მევ
ყო
ცდ
5ჴე
ლი
ჩმი
ვფუ
ცო
10მრჯ
ნესა
ჩმსა
დავ
თქა
15ცხლ
ვა
რმე
უკე

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო