ჭყონდიდი, შერგილ დადიანის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჭყონდიდი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ჭყონდიდი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
დადიანი
2
შერგილ
3
დადიანი

დიპლომატიური

1
ႣႠႣႨႠႬႨ
2
ႸႤႰႢႨႪ
3
ႣႠႣႨႠႬႨ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა , 58

ფოტო