ბიბლიოგრაფიასიმონ ჯანაშია, ფეოდალური რევოლუცია საქართველოში. შრომები, I, 1949