წყისეს წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კვარცხლბეკი
მასალა
რუხი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
წყისე
გარემოებები
წყისეს ციხე მდებარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტში. ძეგლს 1920-იან წლებში მიაკვლია გ. ბოჭორიძემ წყისეს ციხიდან 8,5 კილომეტრის მანძილზე სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 3-4 კმ. დაშორებით სოფელ უდედან.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 114
ზომა
H. 64,W. 80,Th. 67
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა რვასტრიქონიანია 60 75
ზომა
H. 60,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. 4,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ესე ჯ(უარ)ი ქ(რისტ)ჱ(ს)ი მე კოსტანტი ძ(ემა)ნ
სტეფანესმან და გუდას-
მან აღჰუმართე სახელს-
ა მცხეთისა ჯ(უარ)ისასა ნასყი-
5დევსა ქუეყანასა ზ(ედ)ა
შაჰრამანსა ა ს(ალო)ც(ველა)დ ჩ(უე)ნ-
და ცოლისა და შვილთა
ნოენბერსა იზ ამ(ე)ნ

დიპლომატიური

ႤႱႤ ႿႨ ႵჁႨ ႫႤ ႩႭႱႲႠႬႲႨ ႻႬ
ႱႲႤႴႠႬႤႱႫႠႬ ႣႠ ႢႳႣႠႱ
ႫႠႬ ႠႶჀႳႫႠႰႧႤ ႱႠႾႤႪႱ
Ⴀ ႫႺႾႤႧႨႱႠ ႿႨႱႠႱႠ ႬႠႱႷႨ
5ႣႤႥႱႠ ႵႳႤႷႠႬႠႱႠ ႦႠ
ႸႠჀႰႠႫႠႬႱႠ Ⴀ ႱႺႣ ႹႬ
ႣႠ ႺႭႪႨႱႠ ႣႠ ႸႥႨႪႧႠ
ႬႭႤႬႡႤႰႱႠ ႨႦ ႠႫႬ

თარგმანი

ეს ქრისტეს ჯვარი მე, კოსტანტიმ, სტეფანეს და გუდას ძემ, აღვმართე მცხეთის ჯვრის სახელზე ნაყიდ მიწაზე, შაჰრამანის პირველში, ჩვენ დასაცავად - ცოლისა და შვილებისა, ნოემბრის ჩვიდმეტს, ამენ.

I, Constant, the son of Stefane and Guda, erected this Cross of Christ, in the land purchased for the Holy Cross of Mtskheta შაჰრამანის პირველში (the first of Shahraman) for the protection of ourselves and our wives and offspring, we bought it on November 17, Amen.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #32. წყისეს წარწერა აკაკი შანიძემ 616-696 წლებით დაათარიღა. წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. ქარაგმის ნიშნად ნახმარია გრძელი, განივი, სწორი ხაზი. სიტყვები ერთმანეთისაგან არ არის დაცილებული. წარწერაში გვხვდება უძველესი ეპიგრაფიკული ძეგლებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები: თავშეკრულია Ⴁ, Ⴗ და Ⴘ გრაფემები. ენობრივი თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს ჰაემეტი ფორმა: აღჰუმართე (ჰ- მესამე ირიბი ობიექტური პირის გამომხატველი პრეფიქსია). სტეფანესმან და გუდასმან (მოსალოდნელი იყო სტეფანჱსმან და გუდაჲსმან) ფორმები მოწმობენ, რომ ამ დროს ცოცხალ მეტყველებაში უკვე მოშლილია დამავალი დიფთონგები.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 97-99 კორნელი დანელია, ზურაბ სარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, 34 აკაკი შანიძე, ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ, 25, 108 სიმონ ჯანაშია, ფეოდალური რევოლუცია საქართველოში, 99 აკაკი შანიძე, ხუნამისის წარწერის განმარტებისათვის, 222-223 ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, 2-3 M. Tarchnišvili, Le soulévement de Bardas Skléros, 253-254 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, 19 Н. Г. Чубинашвили, Зедазени, Кликис-Джвари, Гвиара, 10 N. Tchubinachvili. Gáscension de la Croix, 206-208 ალ. გამყრელიძე, ქართული დამწერლობის უძველესი ნიმუშები, 22 ვალერი სილოგავა, ქართული სამართლის ძეგლები დასავლეთ საქართველოს ლაპიდარულ წარწერებში, 146

ფოტო