ბიბლიოგრაფიაზაზა ალექსიძე, ლუვრი, სინას მთა, ნაზარეთი: ეპიგრაფიკული ეტიუდები, ქრისტიანული კავკასია, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, ტ.2, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი თბილისი, 2011