ბიბლიოგრაფიათეიმურაზ ბარნაველი, ატენი სიონის წარწერები, თბილისი, 1957