ბიბლიოგრაფიაე. მაჭავარიანი ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერა, 1985