ბიბლიოგრაფიაგივი გაფრინდაშვილი, უცნობი წარწერა ვარძიაში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, XII, თბილისი, 1951