ბიბლიოგრაფიაА. Эрицов, , Кавказская старина, I, 1872