ამფორა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ამფორა
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
სოხუმი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია სოხუმის ციხესთან
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი N 67-28
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5 1
ზომა
H. 1,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,6-0,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
0,6-0,8 0,4-0,7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

Ἡρακλ(scil. είας)

დიპლომატიური

ΗΡΑΚΛ(scil. ΕΙΑΣ)

თარგმანი

ჰერაკლეის

კომენტარი

წარწერას საგანგებო დამათარიღებელი ნიშნები არა აქვს. ნატეხი არქ. მონაცემების, დიოსკურიისა და სხვა საზღვაო ქალაქების ინტენსიური ურთიერთობის საფუძველზე განეკუთვნება გვიანანტიკურ ხანას.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 78 Л. А. Шервашидзе, Л. Н. Соловьев, Исследование древнего Севастополиса, 171-179

ფოტო