ბიბლიოგრაფიაM. Brosset, , VI série, Livre 4-5, St.Pétersbourg, 1838