ბიბლიოგრაფიახცისის ეკლესიის წარწერები გიორგი ჩუბინაშვილი