ბიბლიოგრაფიაM. Tarchnišvili, : BK. Vol XVII-XVIII, 45-46. Paris, 1964