ბიბლიოგრაფიაN. Tchubinachvili. : BK, vol XVII-XVIII (#45-46), Paris 1964