ბიბლიოგრაფიაН. Г. Чубинашвили, : ქხ,7–A, 1971 (10, შენიშვ. 7, ნაწყვეტის მხედრ. ტრანსკრ. და რუს.)