ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
რუხი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ზემო ნიქოზი, მთავარანგელოზის ტაძარი
გარემოებები
სოფელ ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი მდებარეობს ცხინვალიდან სამი კმ-ის მანძილზე, სამხრეთით.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზემო ნიქოზი, მთავარანგელოზის ტაძარი
ზომა
H. 138,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 2 სტრიქონიანია. იგი შესრულებულია ტაძრის გუმბათის ჩრდილოეთი სარკმლის ზემო ქვაზე, ლომის ორ გამოსახულებას შორის. 25 15
ზომა
H. 15,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5-7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. 5-7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე იოვ(ა)ნე
დ(ი)სწ(უ)ლი მ(ი)ქ(აე)ლ ებ(ის)კ(ოპო)ზ(ისა)ჲ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႨႭႥႬႤ
ႣႱႼႪႨ ႫႵႪ ႤႡႩႦჂ

თარგმანი

ქრისტე, შეიწყალე იოვანე, დისწული მიქაელ ეპისკოპოსისა.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #94. წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. სიტყვები ერთმანეთისგან არ არის დაცილებული. წარწერის დათარიღების პალეოგრაფიული საფუძველია გრაფემების მოყვანილობა: გრაფემა Ⴊ-ს წრე ზოგჯერ ძალიან დიდია და მოკლე ყელი უერთდება წრეს შუა ადგილზე; გრაფემა Ⴢ-ს ზედა კიდე მარცხნივაა ძლიერ გაზიდული და დიდად სცილდება ქვედა კიდეს; Ⴌ-ს გამხედრულება; გრაფემების ჩამოგრძელება, მიდრეკილება ოთხხაზოვანი ბადისაკენ. სიტყვების გადაბმა, განკვეთილობის გარეშე წერა. ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ნიშნები და ჩუქურთმები.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 186-187 M. Brosset, Rapports VI, 54-55 Г. Садзагелов-Ивериели. Описание Никозкой Михайло-архангельской церкви в Карталинии, 6 ივანე მეგრელიძე, სტალინირის და ზემო ნიქოზის სიძველეები, 280

ფოტო