ურბნისის სიონის მოსახსენებელი აბიათარ დეკანოზისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვიშაქვა
აღმოჩენის ადგილი
ურბნისის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ურბნისის სიონი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 3 სტრიქონიანია. იგი მდებარეობს ტაძრის აღმოსავლეთის კედელზე.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

აბ(ია)თ(ა)რ
დ(ე)კ(ანო)ზი ო(ჳფალ)ო
შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

აბთრ
დკზიოო
შე

თარგმანი

აბიათარ დეკანოზი, უფალო, შეიწყალე.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით # 107. წარწერის დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები: გრაფემა Ⴁ გაკუთხოვნებულია, Ⴇ-ს ფეხს აქვს ქვემოთ დახრილი გრძელი კაუჭი. Ⴃ უყელოა. გრაფემები კიდურწერტილოვანია. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. ქარაგმის ნიშანი: გრძელი, განივი, სწორი ხაზი.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო