ბოლნისის სიონის V/VI სს. ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მოყვითალო ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ბოლნისის სიონი
გარემოებები
ბოლნისის ტაძარი მდებარეობს ისტორიულ ქვემო ქართლში, 9 კმ. მანძილზე ქ. ბოლნისიდან სამხრეთით, 1 კმ. მანძილზე სოფ. ბონის-ხაჩინიდან. წარწერა 1937 წელს აღმოაჩინა კულტურულ ძეგლთა დაცვის კომიტეტის მიერ მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, რომელსაც ლევან მუსხელიშვილი ხელმძღვანელობდა.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 334
ზომა
H. 12,W. 19,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა სამსტრიქონიანია. ფილის ზედაპირის მარჯვენა კიდეზე ლილვის ნაწილია შერჩენილი, მის მარცხნივ კი წარწერის - ფრაგმენტი. 6 14
ზომა
H. 6,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2,5-3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 2,5-3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

[ - - - - - - - - - - ]
[]ანახო
[]ვ(ა)ნო

დიპლომატიური

[ - - - - - - - - - - ]
[]ႠႬႠႾႭ
[]ႥႬႭ

თარგმანი

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #12. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. სიტყვები ერთმანეთისგან არ არის დაცილებული.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 77-78 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, 43-44

ფოტო