უკანგორი. V/VI სს. მოსახსენებელი (III)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ლორფინი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
1937 წ. ზაფხულში ძეგლს მიაკვლია დმანისის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, ლ. მუსხელიშვილის ხელმძღვანელობით.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
H. 39,W. 32,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7
ზომა
W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთვარული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
VI A.D.
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კომენტარი

ლორფინის ზედა ნაწილზე ამოკვეთილია მცენარეული ორნამენტი, ხოლო ორნამენტის ქვეშ - მცირე სამკუთხედებისაგან შედგენილ რელიეფურ ჩარჩოიან მედალიონში ჩასმული ბოლნური ჯვარი. ჯვრის მკლავები ორმაგი კონტურებითაა შემოვლებული. ჯვრის ქვეშ ყოფილა, დადაბლებულ სწორკუთხოვან ფონზე ამოკვეთილი ორსტრიქონიანი რელიეფური წარწერა. საიდანაც შემორჩა მხოლოდ ორ-ორი გრაფემა თითოეული სტრიქონის ბოლოს.

დაზიანება: ქვის სირბილის გამო წარწერის ორივე სტრიქონი, გარდა ორ-ორი ბოლო გრაფემისა, მოტეხილია.

წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: 1. პალეოგრაფიული ნიშნები: თავშეკრული , რელიეფურობა, დუქტუსი; 2. "ბოლნური ჯვარი".

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსი ტ. I აღმოსავლედ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.) თბილისი 1980 91
    კორნელიდანელია, ზურაბსარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, 1997, 25-26. ლ.მუსხელიშვილი, არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრის ხეობაში, თბილისი, 1941, 8-23. ლ.მუსხელიშვილი, უკანგორის ისტორიული ნაშთები, ენიმკის მოამბე, ტ. X, 1941, 159-182. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, უკანგორი, თბილისი, 1986, 119. ვ.შუბითიძე, ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია მონასტრები, თბილისი, 2012, 68.

ფოტო