ფიის წმ. თეოდორეს ეკლესიის ჩქარის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ტრაპეზის ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ფიის წმინდა თეოდორეს ეკლესია
გარემოებები
ნასოფლარი ფია (ასპინძის მუნიციპალიტეტი) მდებარეობს ვარძიასთან ახლოს, ხერთვისიდან 5 კმ-ში, ხოლო ასპინძიდან 20-22 კმ მანძილზე სამხრეთით, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე. ნასოფლარის ჩრდილო-დასავლეთით, მთის ფერდობზე, დგას მცირე ზომის წმინდა თეოდორეს სახელობის ეკლესია. მასზე შემორჩენილია X საუკუნის 2 წარწერა, რომელთაც 1949 წელს მიაკვლია გ. გაფრინდაშვილმა. ტრაპეზის ქვა ეკლესიის საკურთხევლის იატაკის ამოკვეთილ ბუდეში იდგა, ხოლო 1949 წელს იგი გ. გაფრინდაშვილმა გამოიტანა ეკლესიის ეზოში ფოტოსურათის გადასაღებად.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ფიის წმინდა თეოდორეს ეკლესია
ზომა
H. 115,W. 40,Th. 50
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ექვსსტრიქონიანია. ტრაპეზის ზედა ნაწილი ოთხივე მხარეს გამოწეულია და მასზე ამოკვეთილია წარწერის პირველი სტრიქონი. გამოწეული მხარის სიმაღლე - 12 სმ-ია, წარწერის ფართი 55×40. 40 115
ზომა
H. 115,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა 4-5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
995 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისაჲ)თა მე ჩ-
ქ(ა)რმ(ა)ნ და ძმ(ა)თ-
ა ჩემთა დავ-
დგით ესე ეკლეს(ია)-
5ჲ ქრ(ონი)კ(ო)ნი იყო
სიე

დიპლომატიური

ႱႾႪႨႧႠ ႶႧႠ ႫႤ Ⴙ
ႵႰႫႬ ႣႠ ႻႫႧ
Ⴀ ႹႤႫႧႠ ႣႠႥ
ႣႢႨႧ ႤႱႤ ႤႩႪႤႱ
5Ⴢ ႵႰႩႬႨ ႨႷႭ
ႱႨႤ

თარგმანი

ღვთის სახელით მე, ჩქარმა, და ჩემმა ძმებმა დავდგით ეს ეკლესია, ქრონიკონი იყო 215.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსი მიხედვით, #150. საამშენებლო წარწერა უნდა ეკუთვნოდეს ქტიტორს ან ხუროთმოძღვარს. უფრო მისაღები ვარაუდი მეორე ჩანს. ვალერი სილოგავას აზრით, საინტერესოა, რომ წარწერაში ეკლესიის აშენების ფაქტი გადმოცემულია სიტყვით „დავდგი“ და არა „აღვაშენე“, როგორც ეს სხვა შემთხვევებშია (შეიძლება ეს გამოწვეულია იმით, რომ წარწერა ამოკვეთილია ტრაპეზის ქვაზე, რომელიც „დაიდგმებოდა“ და არა „აღეშენებოდა“). წარწერა მნიშვნელოვანია პალეოგრაფიულადაც, ის თარიღიანია, ამდენად, თავისთავად დასაყრდენი წერილობითი ძეგლი უთარიღო წარწერების დათარიღებისათვის და, მეორეც, მასში „ლასი“ გადმოცემულია ასომთავრული („სახელითა“ - 1 სტრქ.) და ნუსხური („ეკლესიაჲ“ - მე-4 სტრქ.) დაწერილობით - ამით დოკუმენტურად, თარიღით, დადასტურებულია ასომთავრულში ნუსხური ასოების (პირველ რიგში და ყველაზე ადრე „ლასის“) შერევის ფაქტი, რომელსაც X ს-ში დაწყებულად მიიჩნევდნენ. წარწერაში განკვეთილობის ნიშნები და ქარაგმები არ არის გამოყენებული. სიტყვები ერთმანეთს არ არის დაცილებული.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 269-270 ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169

ფოტო