ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი „ზარზმის სავანე“, თბილისი, 2013