ამხეს საუმარგის, ბერძენის, ქობულის, პაზარიჱლის, გაბრიელის და ასვათის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მოყავისფრო ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ამხეს ნასოფლარი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი
გარემოებები
ძეგლი აღმოჩნდა 1980-იანი წლების დასაწყისში. ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ კეხოვანის მიდამოებში, სოფლის ჩრდილოეთით მდებარე ადგილას, რომლის სახელია ამხე, ტყეში, ნანგრევებს შორის დგას დიდი ზომის ოთხკუთხად, პარალელეპიპედის ფორმაზე გათლილი მაგარი ჯიშის ქვის სვეტი. იგი გატეხილია ორად, ცალკეა კვარცხლბეკი. სვეტის ზედა ნაწილში ამოღრმავებულია ფოსო, როგორც ჩანს, ჯვრის ჩასადგმელად. სვეტის ერთ მხარეს მოთავსებულია ცხრა სტრიქონად შესრულებული წარწერა. კვარცხლბეკი, რომელშიც სვეტი იდგა, ანეპიგრაფულია, უწარწეროა. ამჯამად იგი ადგილზეა დატოვებული, ხოლო ქვასვეტი გადატანიალია ახალციხის მუზეუმში.
კონტექსტი
სვეტი მემორალური დანიშნულებისაა - წარწერა შეიცავს სახელების ჩამონათვალს შეწყალების ფორმულით. ტექსტი მიმართულია წმ. იოვანესადმი, რაც მიუთითებს, რომ ჯვარი, რომლის სადგარსაც ეს სვეტი წარმოადგენს, წმ. იოანეს სახელზე იყო აღმართული.
ამჟამინდელი მდებარეობა
სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმი 5140
ზომა
H. 206,W. 31,Th. 28
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ცხრასტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

წ(მიდა)ო
ი(ო)ვ(ა)ნე
შ(ეი)წყ(ა)ლ(ე)
ს(აუ)მ(ა)რგ
5ბ(ე)რძ(ე)ნი
ქ(ო)ბ(უ)ლ
პ(ა)ზ(ა)რ(იჱ)ლ
გ(ა)ბრ(იე)ლ
ასვ(ა)თ

დიპლომატიური

ႼႭ
ႨႥႬႤ
ႸႼႷႪ
ႱႫႰႢ
5ႡႰႻႬႨ
ႵႡႪ
ႮႦႰႪ
ႢႡႰႪ
ႠႱႥႧ

თარგმანი

წმიდაო იოვანე, შეიწყალე საუმარგ, ბერძენი, ქობულ, პაზარიჱლ, გაბრიელ და ასვათ.

კომენტარი

ვალერი სილოგავა წარწერაში მოხსენიებულ ძმებს აიგივებს ციხისუბნის 1103 წლის წარწერა-ლექსში სახელების გარეშე აღნიშნულ ასვათის ძმებთან - „ქრისტე, შეიწყალე ასვათ, ძმანი მისნი“. როგორც ჩანს, სხვა წყაროებით უცნობმა ფეოდალური სახლის ერთმა წევრმა ასვათმა, მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვემ, ციხე ააგო, ხოლო სხვებმა მემორიალური ქვაჯვარი აღმართეს.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169 ვალერი სილოგავა, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლები, კატალოგი-გზამკვლევი, 25-26 ვალერი სილოგავა, სამხრეთ საქართველოს წარწერების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის მიერ, 264-289

ფოტო