საფარის წმ. გიორგის ეკლესიის პავლეს, ბასილის, სვიმეონის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
საფარის მონასტერი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საფარის მონასტერი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანი და თავნაკლულია. იგი შესრულებულია საფარის წმ. გიორგის სახელობის საშუალო ზომის დარბაზული ეკლესიის შიგნით, დასავლეთ კედელზე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XV AD
დათარიღების საფუძველი
context

კრიტიკული

[] პავლე ბასილი სვიმეონ

დიპლომატიური

[] ႮႠႥႪႤ ႡႠႱႨႪႨ ႱႥႨႫႤႭႬ

თარგმანი

... პავლე, ბასილი, სვიმეონ.

კომენტარი

საფარის მონასტერი ძველი დროიდანვე სხვადასხვა დანიშნულების 12 ნაგებობისაგან შედგებოდა. მათ შორის მთავარია წმ. საბას სახელობის ტაძარი, აგებული ბექა სამცხის სპასალარისა და მანდატურთუხუცესის მიერ XIII-XIV სს. მიჯნაზე. საფარაში ამაზე ძველი ეკლესიაც არსებობს, X ს-ის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელსაც ჩრდილოეთიდან მიდგმული აქვს ზემოხსენებული წმ. საბას ტაძარი. ვალერი სილოგავას აზრით, წმინდა გიორგის ტაძარი, რომელზეც ეს წარწერაა შესრულებული, აგებულია XV საუკუნეში. მასზე შესრულებული წარწერებიც თანადროული უნდა იყოს. გრიგოლ ნაფშუენისძის წარწერაში ჩანს, რომ წმინდა გიორგის ეკუდერი, მცირე სამლოცველო სამარხავი, „აქა დამკვიდრებულთა წმიდათა მამათათვის“ იყო განკუთვნილი. ვალერი სილოგავა გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მასში, შესაძლოა, პირველნი პავლე, ბასილი და სვიმეონი დაიკრძალნენ. ეკლესიის ქვეშ მართლაც ორი კამაროვანი სარდაფია ცალკე თავიანთი შესასვლელით აღმოსავლეთიდან, ისინი აკლდამებია.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169

ფოტო