საფარის მიძინების ტაძრის წარწერა კანკელის ფილის კომპოზიციაზე „დანიელი ლომების ხაროში“

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მომწვანო ქვა
აღმოჩენის ადგილი
საფარის მონასტრის მიძინების ტაძარი
გარემოებები
კანკელის ფილა, რომელზეც წარწერაა შესრულებული, 1982 წელს აღმოჩნდა ტაძარში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების დროს
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმი 5530
ზომა
H. 80,W. 80,Th. 25
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ორსტრიქონიანია. იგი შესრულებულია მიძინების ტაძრის კანკელის ერთ-ერთ ფილაზე, რომელივ მხატვრულად არის დამუშავებული. ჩამოტეხილია სწორხაზოვნად მისი მარცხენა და ქვედა მხარე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. ასოთა კვეთის ღარები ამოწითლებული ყოფილა სინგურით, რომელიც ამჟამად სუსტადაა შემორჩენილი
დეკორი
კანკელის წარწერიანი ფილის ზედა და მარჯვენა მხარეს დაუყვება განიერი ორნამენტული არშია (სიგანე 24სმ). ორნამენტები შედგენილია ფოთლოვანი და გეომეტრიული მოტივებისაგან. ფილის ცენტრში წარმოდგენილი ყოფილა რელიეფური გამოსახულება კომპოზიციისა „დანიელი ლომების ხაროში“. იგი გრეხილი ორნამენტებით დაფარული ლილვის ოთხკუთხა ჩარჩოში იყო ჩასმული. შემორჩენილია ჩარჩო სამ მხარეს (ჩამოჭრილია მარცხენა მხარეს). კომპოზიციიდან დარჩენილია დანიელის გამოსახულება, მთელი ტანით, მაღლა ამართული ხელებით (გადაჭრილია მარჯვენა ხელის მკლავი) და ერთი, მარჯვენა ლომის გამოსახულება. მეორე ლომი, რომელიც გამოსახული იქნებოდა ფილის მარცხენა ნაწილში, ამჟამად დაკარგულია. გამოსახულებას ახლდა ამოკვეთით შესრულებული ასომთავრული წარწერა. მოღწეულია ფრაგმენტულად.

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

[] პ(ი)რს ლ(ო)მ-
თ(ა)სა

დიპლომატიური

[] ႮႰႱ ႪႫ
ႧႱႠ

თარგმანი

... ლომის პირს

კომენტარი

საფარის მონასტერი ძველი დროიდანვე სხვადასხვა დანიშნულების 12 ნაგებობისაგან შედგებოდა. მათ შორის არის მიძინების ტაძარი. კანკელის ფილაზე შესრულებული ეს ბიბლიური კომპოზიცია სამცხეში ფართოდ იყო გავრცელებული (ზოგჯერ ანეპიგრაფული, ზოგჯერ წარწერიანი) - დანიელი ლომების ხაროში. იგი უკავშირდება ერთ-ერთი დიდი ბიბლიური წინასწარმეტყველის დანიელის (ძვ. წ. II ს.) ცხოვრების ეპიზოდს, როდესაც მოშურნეთა დაბეზღებით სამეფო კარზე ნიჭით დაწინაურებული ჭაბუკი სპარსეთის მეფის ბრძანებით ლომებით სავსე ხაროში (დიდი ორმო) ჩააგდეს, ხოლო დანიელმა ისინი ლოცვით დაადუმა და უვნებელი გადარჩა. ვალერი სილოგავას აზრით, წარწერა შესაძლებელია ასე აღდგეს: „[წმიდაჲ დანიელ დაუყოფს] პირს ლომთასა“.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169 ვალერი სილოგავა, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლები, კატალოგი-გზამკვლევი, 30-31

ფოტო