რკინის ბეჭედი მოგვთაკარიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
რკინა
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია მცხეთაში, მოგვთაკარის გათხრებისას 1977 წელს.
კონტექსტი
I-III სს. სამარხთა ნივთებს შორის
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
რკინის ბეჭედზე დამაგრებულია ყავისფერი სარდიონის თვალი, რომელზედაც მთელ ზედაპირზე ორ სტრიქონად გამოყვანილია ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ბერძნული წარწერა ამოჭრილია პოზიტიურად, კუთხოვანებისკენ მიდრეკილი თანაბარი ზომის ასოებით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ლამაზი ქალბატონი

კომენტარი

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა (კუთხოვანი ასოები, ხაზების დაბოლოებისას მოგრძო ჰორიზონტალური შტრიხი).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 261-262 თ. სურგულაძე, ა. სიხარულიძე, Κυρία καλή მცხეთის მოგვთაკარიდან, 501-504

ფოტო