ბიბლიოგრაფიავახტანგ ბერიძე, სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამმცემლობა, თბილისი, 1955