თეთრი ქვის საბეჭდავი მონოგრამა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საბეჭდავი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ფაშიანთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
თეთრი ქვის პატარა საბეჭდავს გარეგნულად საწონის ფორმა აქვს და ყურგახვრეტილია. ქვედა წრიულ წახნაგზე ჩაჭდეული აქვს მონოგრამა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მონოგრამა
დათარიღება
IV-III BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კომენტარი

მონოგრამა შეიცავს Θ-სა და Γ-ს. საბეჭდავის მეტად გაშიფრვა არ ხერხდება.

დათარიღების საფუძველია მსგავსი მონოგრამები, რომლებიც დადასტურებულია ძვ.წ. IV-III სს-დან. სპეციალისტთა აზრით საბეჭდავი ელინისტური ხანისაა.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 266-267 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 268

ფოტო