ბიბლიოგრაფიათინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1951