სინოპური ლუტერიონი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ლუტერიონი
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი N 60-954/713a
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
სინოპური ლუტერიონის კიდეზე დაცულია დამღა საკმაოდ გადასული ბერძნული წარწერით. 5,5 2,5
ზომა
H. 2,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
1
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
context

კრიტიკული

(scil. Σ)ωσίβ(scil. ιος)

დიპლომატიური

(scil. Σ)ΩΣΙΒ(scil. ΙΟΣ)

თარგმანი

სოსიბიოსი

კომენტარი

ცუდად დაცული წარწერა არ იძლევა დათარიღების საშუალებას. ნივთი არქ. მონაპოვარის საფუძველზე თარიღდება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 78 М. Трапш, Раскопки древнего Савестополиса в районе Сухумской крепости в 1959 г., 243 М. Трапш, Труды, 308

ფოტო