ბიბლიოგრაფიაქეთი ასათიანი, გიორგი კალანდია, ქობერის მონასტრის ქართული წარწერები, Artpalace, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი, 3 (01), 29.07.2011