ვერცხლის ჭურჭელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჭურჭელი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ზღუდერი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ვერცხლის პატარა ორყურა ჭურჭლის ფეხზე, ქვემოთ ირგვლივ პუნქტირით შესრულებულია არამეული წარწერა (არამეული წარწერა აღნიშნავს "13 ასს", რაც ან ჭურჭლის წონაა, ან მისი მოცულობა, მ. ჭელიძე 1990: 73); ხოლო ამას გარდა ამოკაწრულია ბერძნული სახელი.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I-II AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ევფრატე

კომენტარი

მამაკაცის ასეთი საკუთარი სახელი დადასტურებულია ეგვიპტის პაპირუსებში.

დათარიღება ხდება ასოთა მოხაზულობის მიხედვით (მომრგვალებული Ε, C; A, Π-ს თავისებული ფორმა).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 268 მ. ჭელიძე, ეპიგრაფიკული შენიშვნები, 71-76

ფოტო