ბიბლიოგრაფიაპარუირ მურადიანი, სომხეთის ქართული წარწერები, წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა (სომხურ ენაზე), Armeno-Georgica, ტ. I, ერევნის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ერევანი, 1977